ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2566 การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46
ประกาศวันที่ 19 ก.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 133 ครั้ง


วันที่ 16 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ ผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2566 การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแข่งขัน ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทางเจ้าภาพได้จัดให้มีการแถลงข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน ที่เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล