ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วม การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566
ประกาศวันที่ 19 ก.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 143 ครั้ง


วันที่ 19 กันยายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วม การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 4-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัดพัทลุง การมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ และ อาจารย์ ดร.ภรพนา  บัวเพชร์  รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน โดยการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนได้รับเหรียญทองทั้งสิ้น 38 เหรียญ เหรียญเงิน 24 เหรียญและเหรียญทองแดงจำนวน 9 เหรียญ

รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลแต่ละประเภท https://satit.tsu.ac.th/news_detial.php?newsid=359

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล