ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมประชุมงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
ประกาศวันที่ 24 ส.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 53 ครั้ง


วันที่ 24 สิงหาคม 2566  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมประชุมงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยร่วมหารือแต่งตั้งคณะทำงานการจัดงาน  มอบหมายภาระหน้าที่ในกิจกรรมเวทีวิชาการและรายละเอียดการรับสมัครกิจกรรมดังกล่าว

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล