ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 นักเรียนระดับชั้น ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ประกาศวันที่ 11 ส.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 53 ครั้ง


วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทันตสุขนิสัยที่ดีโดยการเรียนรู้วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องและสะอาดตามเกณฑ์สากล เพื่อส่งผลให้มี "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" รณรงค์ให้มีการสอนการแปรงฟันที่ถูกต้องและสะอาด โดยใช้เม็ดสีย้อมฟันเป็น องค์ประกอบในการตรวจสอบ

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล