ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประกวด“ร้องเพลงวันแม่” เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้อง MF2200 มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศวันที่ 8 ส.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 70 ครั้ง


วันที่ 8 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประกวด“ร้องเพลงวันแม่” เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้อง MF2200 มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 คน ได้แก่

ระดับชั้น ม. ต้น  จำนวน 5 คน
1. ด.ญ. ณัชริญา สุขด้วง (ต้นน้ำ) ห้อง  ม.2/1
    เพลง Que sera sera (เกอเซอราเซอรา)

2. ด.ญ. ธิดาพัชร์ สังข์ประสิทธิ์ (บีม) ห้อง  ม.2/2
    เพลง สะพานสายรุ้ง

3. ด.ช.ปรัญชัย ไหมศรีขาว (ดีม) ห้อง 2/4
    เพลง Hello Mama

4. ด.ญ. อัญชิสา ช่วยเมือง (ป๊อบ) ห้อง 3/1
    ด.ญ. แพรวา ทองทวี (ผักหวาน) ห้อง 3/2
    เพลง กะทันหัน

5. ด.ช. กัณภพ ชนะสิทธิ์ (แดน) ห้อง 3/1
    ด.ช. ณัฐวุฒิ สมาคม (บีม) ห้อง 3/1
    เพลง ลูกเทวดา

ระดับชั้น ม. ปลาย  จำนวน 3 คน
6. นางสาวปวริศา ประตูใหญ่ (ลูกปัด) ห้อง 5/2
    นางสาวอาสะน๊ะห์ หรนจันทร์ (มะเหมี่ยว) ห้อง 5/2
    เพลง คนไม่เอาถ่าน

7. นายชนาธิป ช่วยเมือง (กอล์ฟ) ห้อง 6/3
    นายปุญญพัฒน์  ทองมาก (ก้อง) ห้อง 5/1
    เพลง แม่ ของ ปู พงษ์สิทธิ์

8. นายสธรรดร จันรอดภัย 6/1
     เพลง รักแรกพบ

คณะกรรมการตัดสินการประกวด ประกอบด้วย
1. นายศักสุดา แสงมณี ครูประจำกลุ่มสาระสุนทรียภาพและทักษะชีวิต
2. นายพิชชากร ตะนุสะ  ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
3. นายศิริชัย ไหมด้วง  ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล