ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลผู้นำเสนอดีเด่น โครงการการประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศวันที่ 4 ส.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 53 ครั้ง


วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย นางสาวกัลยกร คงประสิทธิ์  นายธวัชชัย เรืองวุฒิ และนายอิสมาอีล หมาดหลี ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร การประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “ธุรกิจเกษตรบ้านฉัน เติบโตอย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืน” ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นอกจากนี้ นายธวัชชัย เรืองวุฒิ ยังได้รับรางวัลผู้นำเสนอดีเด่นพร้อมเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท   อีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวมีครูพิชชากร ตะนุสะ และครูสายฝน เกื้อนุ้ย เป็นผู้ควบคุมดูแลฝึกซ้อม

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล