ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ประกาศวันที่ 27 ก.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 121 ครั้ง


วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ในโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้ ผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนร่วมกันถวายเทียนพรรษา ผ้าไตรจีวร เครื่องไทยธรรม และรับเข้าร่วมพิธีทางธรรมโดยพร้อมเพรียง

บรรยากาศโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล