ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โครงการ พี่สอนน้อง ณ โรงเรียนบ้านถ้ำลา ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ประกาศวันที่ 25 ก.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 70 ครั้ง


วันที่ 25 ก.ค. 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จากชุมนุมริชมอนด์ จำนวน 40 คน จัดโครงการพี่สอนน้อง ณ โรงเรียนบ้านถ้ำลา ต.ลานข่อย อ. ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อพัฒนาศักยภาพ การถ่ายทอดความรู้ การทำงานร่วมกันของนักเรียนภายในชุมนุม และเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา รวมทั้ง การยอมรับความแตกต่างของสังคม โดยมีครูวรรณพัชร ชูทองและครูปริญา โต๊ะขวัญ เป็นผู้ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม มีการแบ่งฐานการจัดกิจกรรมในการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความสนุกสนานออกเป็น 4 ฐาน ประกอบด้วย

•    ฐานการเรียนคณิตศาสตร์
•    ฐานการเรียนรู้ STEM
•    ฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
•    ฐานการเรียนรู้ศิลปะ

ในการนี้ กิจกรรมดังกล่าว สร้างความประทับใจให้กับทั้งน้อง ๆ โรงเรียนบ้านถ้ำลาได้เป็นอย่างมา

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล