ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรม TINKERCAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ สำนักคอมพิวเตอร์
ประกาศวันที่ 8 ก.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 86 ครั้ง


วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรม TINKERCAD สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการให้เกียรติเปิดกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแนะนำวิธีใช้งาน TINKERCAD สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนวงจรและโปรแกรม Arduino การความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ การทดสอบบอร์ดเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมสำหรับพอร์ตดิจิทัล การเขียนโปรแกรมอ่านค่าพอร์ตแอนาลอกและพอร์ตทำหน้าที่เอาต์พุตพอร์ตเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมควบคุมเอาต์พุตพอร์ตด้วยแสงสว่าง วัดอุณหภูมิและความชื้นด้วยโมดูล DHT22 วัดระยะด้วยโมดูลอัลตร้าโชนิค พร้อมทั้งแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD แบบ 12C โดยมีคุณศุภกร ภตาธิการกุลและคุณสุเจนต์ พรหมเหมือน นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ซึ่งมีครูวราลักษณ์ รัฐจักร และครูอนุสรณ์ เขียวทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียน

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล