ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม TCAS Coaching 67 โค้ชให้ติด TCAS67 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ ห้อง MF3200
ประกาศวันที่ 8 ก.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 89 ครั้ง


วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม TCAS Coaching'67 โค้ชให้ติด TCAS67 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ ห้อง MF3200 โดยมีอาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการให้เกียรติเปิดกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณเชิญ “พี่โดม นายคมจักร คริมาธัญสร” นักแนะแนวการศึกษา ระบบ TCAS ชื่อดังของประเทศ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครสอบ การสอบ  แนวทางการเลือกอันดับ แนวโน้มคะแนนในวิชาต่าง ๆ รวมทั้ง จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมทำ Work Shop Portfolio ตามสายการเรียน ที่นักเรียนสนใจ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล