ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 นักเรียน ม.2 และ ม.4 เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง (Safe bike Save life) ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศวันที่ 4 ก.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 96 ครั้ง


วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจ เพื่อนร่วมทาง (Safe bike Save life) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในเวลา 15.30 – 18.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะการปั่นจักรยานและสกู๊ตเตอร์อย่างปลอดภัย สามารถดูแล ตรวจสอบจักรยานเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยมีคุณสมบูรณ์  จุลสุรางค์ นักวิชาการ ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ และนายรพีภัทร สุทธินนท์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มาให้ความรู้ช่องทางการติดต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และในวันที่ 2 ได้มีการให้นักเรียนสอบเพื่อขอใบอนุญาตจักรยานทั้งข้อเขียนและข้อปฏิบัติ โดย ข้อเขียนจำนวน 15 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน นักเรียนต้องได้ 20 คะแนนขึ้นไปถึงจะมีสิทธิสอบปฏิบัติ สอบปฏิบัติ การให้สัญญาณมือ และขับในเส้นทางที่ต้องใช้ความคล่องแคล่วในการปั่นจักรยาน เมื่อนักเรียนสอบผ่านจะได้สติ๊กเกอร์อนุญาตในการขับขี่ติดที่ตัวจักรยาน เพื่อขับขี่ได้อย่างปลอดภัย

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล