ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชี้แจ้งการเตรียมความพร้อมโครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศโอลิมปิกวิชาการ : สอวน. ณ ห้อง MF2200
ประกาศวันที่ 26 มิ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 66 ครั้ง


วันที่ 26 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชี้แจงการเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศโอลิมปิกวิชาการ : สอวน. ณ ห้อง MF2200 เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภูมิศาสตร์ สู่เส้นทางโอลิมปิกวิชาการ โดยการให้ข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน เช่น  เส้นทางในการก้าวไปสู่โอลิมปิกวิชาการ  ข้อมูลการติวเข้มที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  เป็นต้น

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล