ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566
ประกาศวันที่ 26 มิ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 58 ครั้ง


วันที่ 26 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เพื่อพิจารณากำหนดกรอบและขอบข่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในงานเปิดโลกการศึกษาฯ ในจังหวัดพัทลุง โดยมีนายวงษ์รัตน์ เพชรตีบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุม 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล