ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่า เข้าร่วมคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม สถานที่จำหน่ายโรงอาหาร 3
ประกาศวันที่ 22 มิ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 64 ครั้ง


วันที่ 22 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่า เข้าร่วมคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม สถานที่จำหน่ายโรงอาหาร 3 โดยคัดเลือกร้านอาหาร ณ ห้องสะเต็มศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ผลการคัดเลือก ร้านอาหารไทยพุทธ ได้ทั้งหมด 4 ร้าน , ร้านอาหารไทยมุสลิม ได้จำนวน 1 ร้าน , ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ได้จำนวน 2 ร้าน , ร้านผลไม้และขนมหวาน ได้จำนวน 1 ร้าน และ ร้านอาหารประเภทส้มตำและยำ ได้จำนวน 1 ร้าน 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล