ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 นักเรียนหญิงโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้น ม.3 เข้ารับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
ประกาศวันที่ 16 มิ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 63 ครั้ง


มะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV หรือ Human Papilloma Virus สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งผู้หญิงถึงร้อยละ 80 ติดเชื้อ HPV ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต โดยไวรัสชนิดนี้จะใช้เวลาเฉลี่ย 5 – 10 ปี ในการเปลี่ยนแปลงเซลล์ปากมดลูกให้กลายเป็นมะเร็งปากมดลูก การติดเชื้อ HPV ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่มีเชื้อ HPV นอกจากนี้ เชื้อ HPV ยังสามารถก่อให้เกิดมะเร็งชนิดอื่น ๆ เช่น มะเร็งทวารหนัก รวมถึงหูดหงอนไก่ ได้อีกด้วย สามารถพบได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย (ข้อมูลจาก HPV : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพฯ) ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกของนักเรียนหญิง และเพื่อให้นักเรียนหญิงได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างครอบคลุมสูงสุดจึงเชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เข้ามาบริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล