ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 พิธีไหว้ครู สาธิตฯ วันทาอาจาริยคุณ (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศวันที่ 15 มิ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 91 ครั้ง


วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีไหว้ครู สาธิตฯ วันทาอาจาริยคุณ (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พิธีไหว้ครูครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง เป็นประธานในพิธีและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน โดยมีอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงพิธีเปิด จากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชื่อชุดการแสดงว่า “ร้อยดวงใจมากราบครู” และการประกาศผลรางวัลพานไหว้ครูประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมภายในงานเป็นไปอย่างซาบซึ้งและอบอุ่น

ผลรางวัลครูในดวงใจ จำนวน 2 ท่านคือ

 • อาจารย์ดีในดวงใจ ได้แก่ อาจารย์ อาจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ครูดีในดวงใจ ได้แก่ นางสาวณัฐณิชา  วังบุญคง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นักเรียนสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565

 • ด้านวิชาการ ประเภทความสามารถทางด้านภาษา
 • ด้านวิชาการ ประเภทความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • ด้านวิชาการ ประเภทความสามารถทางสังคมศาสตร์และสุนทรียภาพ
 • ด้านวิชาการ ประเภทนวัตกรรมและผู้ประกอบการ
 • ด้านวิชาการ ประเภท STEM
 • ด้านคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมเด่น

(รายละเอียด)

พิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 19 ทุนการศึกษา 

 • ทุนการศึกษา ประเภท “เรียนดี” จำนวน 2 ทุน
 • ประเภททุนการศึกษา “ทุนกิจกรรมเด่น” จำนวน 4 ทุน
 • ประเภททุนการศึกษา “ทุนช่วยเหลือพิเศษ” วงเงิน 5,000 บาท จำนวน 4 ทุน 
 • ประเภททุนการศึกษา “ทุนช่วยเหลือพิเศษ” วงเงิน 10,000 บาท จำนวน 4 ทุน 
 • ประเภททุนการศึกษา “ทุนช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน” จำนวน 5 ทุน 
 • ประเภททุนการศึกษา “ทุนสนับสนุนอาหารกลางวัน” จำนวน  11 ทุน 
 • ประเภททุนการศึกษา “ทุนสนับสนุนอาหารเย็น” จำนวน 8 ทุน 

(รายละเอียด)

พิธีมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู 
พานไหว้ครูประเภทสวยงาม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

พานไหว้ครูประเภทสร้างสรรค์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://gofile.me/6YNX9/GbU6uvXCU

บรรยากาศ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล