ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมการอบรมการวิเคราะห์ผลคะแนนโอเน็ตเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา : O-Net Score Analysis and School Improvement Plan
ประกาศวันที่ 10 มิ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 58 ครั้ง


วันที่ 10 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวกนกณิศา เรืองวุฒิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมการวิเคราะห์ผลคะแนนโอเน็ตเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา : O-Net Score Analysis and School Improvement Plan ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสะเต็มศึกษาในประเทศไทย ศูนย์ SEAMEO STEM-ED สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผ่านระบบประชุมออนไลน์ zoom ณ ห้องผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล