ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กิจกรรมส่งมอบงานสภานักเรียน จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศวันที่ 9 มิ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 56 ครั้ง


วันที่ 9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมส่งมอบงานสภานักเรียน จากรุ่นพี่  สู่รุ่นน้อง ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่ออำลาตำแหน่งสภานักเรียนรุ่นแรก รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับสภานักเรียนรุ่นที่ 2 ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการนี้ อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้โอวาทตลอดจนแนะนำวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อส่วนรวมมากที่สุด ท่ามกลางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่ร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบงานสภานักเรียนในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล