ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรม ฝ่ายบริหารฯ พัทลุง สัญจร (ครั้งที่ 2)
ประกาศวันที่ 1 มิ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 68 ครั้ง


วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรม “ฝ่ายบริหารฯ พัทลุง สัญจร” (ครั้งที่ 2)  ณ ห้อง MF1201 อาคารเรียนรวม 1 ในการเข้าร่วมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุงและทีมบุคลากรฝ่ายบริหารฯ  ได้ชี้แจงผลดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการที่กำลังดำเนินการและโครงการตามแผนในอนาคต หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ทางฝ่ายบริหารร่วมหารือ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล