ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 บรรยากาศกิจกรรมหาเสียงสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 1/2566
ประกาศวันที่ 26 พ.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 63 ครั้ง


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดพื้นที่ให้นักเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์หาเสียงเพื่อจัดตั้งสภานักเรียน ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการคัดเลือกด้วยกัน 2 พรรค คือ 1.พรรค NewStar (ดาวดวงใหม่)  2.พรรคคลื่นลูกใหม่ (New wave) เป็นการนำเสนอนโยบายทีม 15 นาที จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนสาธิตฯ และ กิจกรรมเสวนา จะจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 จัดขึ้น ณ ห้อง MF2200 โดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นี้ ผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล