ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง แนะนำบุคลากรใหม่ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนแต่ละโครงการ
ประกาศวันที่ 23 พ.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 54 ครั้ง


วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แนะนำบุคลากรใหม่ คือ Mr. Elvis Kioria Ndungu คุณครูชาวต่างชาติ ผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยรับเกียรติ อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบเกียรติบัตร 3 รายการ ดังนี้

  • มอบเกียรติบัตรให้คณะสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 20 คน โดยคณะสภานักเรียนฯ ช่วยเหลืองานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมาเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม
  • มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนตัวแทนห้องระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่มีจิตอาสาทั้งในระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียนภายใต้โครงการสาธิต(ธรรม)ดี
  • มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 เนื่องในโครงการสาธิต(ธรรรม)ดี อาสารักษ์เลสาบ ในกิจกรรมจิตอาสาที่นักเรียนร่วมก่อสร้างซั้งกอปลา ณ บ้านเกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล