ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
ประกาศวันที่ 19 พ.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 78 ครั้ง


วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 2 (SC2) ซ้อมอพยพหนีไฟและฝึกปฎิบัติการดับเพลิง ให้กับบุคลากรและนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น  แนะนำหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีรวมถึงหลักการอพยพหนีไฟ ซึ่งในการดำเนินโครงการมีการจำลองสถานการณ์ซ้อมการอพยพหนีไฟ เพื่อสร้างความตระหนัก และให้ความสำคัญกับการดับเพลิง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อเอาตัวรอดเมื่อเจอสถานการณ์จริง

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล