ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นักเรียนใหม่ (ปรับพื้นฐาน) นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศวันที่ 8 พ.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 85 ครั้ง


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอนำภาพบรรยากาศการจัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นักเรียนใหม่ (ปรับพื้นฐาน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเรียนรวม 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาดังนี้

  • วิชาวิทยาศาสตร์
  • วิชาภาษาต่างประเทศ
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาเทคโนโลยี
  • การอบรมการใช้สื่อสารสนเทศของโรงเรียน
  • การอบรมการใช้ TSU MOOC

การจัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นักเรียนใหม่ (ปรับพื้นฐาน) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมนักเรียนให้มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ ก่อนเปิดภาคเรียน และสามารถปรับตัวได้ดีในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้น

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล