ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการ ส.มทษ รวมใจ รำลึกในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีพุทธศักราช 2566
ประกาศวันที่ 4 พ.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 120 ครั้ง


วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โรงเรียนฯ จัดโครงการ "ส.มทษ รวมใจ รำลึกในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ" ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีกิจกรรมพิธีเปิดอาคารหอพักอินทนิล 7 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมถัดมาเป็นการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณโรงเรียนฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ครู บุคลากรและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนฯ จำนวน 37 คน

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล