ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 2 วิทยาเขต TSU Get Together
ประกาศวันที่ 18 เม.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 83 ครั้ง


วันที่ 18 เมษายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง และฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 2 วิทยาเขต TSU Get Together ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยในช่วงพิธีเปิดงาน ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เดินขบวนพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาแต่ละประเภท ในพิธีเปิด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันประกอบด้วย แบตมินตัน เทนนิสเปตอง วอลเลย์บอล และกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ วิ่งกระสอบ วิ่ง 31 ขา กีฬาสานสัมพันธ์สานใจ วิ่งเปลี่ยนชุด และชักกะเย่อ

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล