ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 สกูตเตอร์ไฟฟ้านำเข้าจากประเทศเกาหลี พร้อมให้บริการแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศวันที่ 11 มี.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 171 ครั้ง


สกูตเตอร์ไฟฟ้านำเข้าจากประเทศเกาหลี พร้อมให้บริการแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ  และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ในปีการศึกษา 2566 มาพร้อมกับฟังก์ชันมากมายที่ควบคุมผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อให้น้องๆ นักเรียนใช้งานได้อย่างมั่นใจ

การให้บริการสกูตเตอร์ไฟฟ้า (Electric Scooter) เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับ Gbike Company Limited (Korea) เพื่อร่วมมือในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระบบการเคลื่อนที่ขนาดเล็ก 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล