ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1
ประกาศวันที่ 24 ก.พ. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 60 ครั้ง


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 - 19.00 น. ณ ห้องประชุม MF3200 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับและบรรยาย บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงการร่าง ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2566 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายผู้ปกครอง รวมถึงกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาระดับสายชั้น และการคัดเลือกกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล