ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียน กิจกรรม S.TSU Science Challenge
ประกาศวันที่ 22 ก.พ. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 65 ครั้ง


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรม S.TSU Science Challenge ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2566 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล