ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 บรรยากาศกิจกรรมหาเสียงสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศวันที่ 21 ก.พ. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 63 ครั้ง


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดพื้นที่ให้นักเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์หาเสียงเพื่อจัดตั้งสภานักเรียน ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการคัดเลือกด้วยกัน 1 พรรค คือ พรรคนิสาทิมาลา นำทีมโดย นายชลันธร  นงค์นวล นักเรียนระดับชั้น ม.4 ในภาคเช้าจะเป็นการนำเสนอนโยบายทีม 15 นาที จัดขึ้น ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนสาธิตฯ โดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ เวลา 11.00 - 13.00 น. ผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล