ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วม โครงการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ประกาศวันที่ 15 ก.พ. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 59 ครั้ง


วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต "เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" ซึ่งในการนี้มีบุคลากร นักเรียน ผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจจำนวนมากเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยกิจกรรมครั้งนี้มีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรเป็นผู้มีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร รู้จักการให้ และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล