ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กิจกรรมชาวหอ One day trip ปีการศึกษา 2565
ประกาศวันที่ 11 ก.พ. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 65 ครั้ง


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมชาวหอ One Day Trip ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เดินทางออกจากหอพัก เวลา 08.00 น. ปลายทาง ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงเช้า นักเรียนได้เข้าสักการะโบราณสถาน  ณ วัดพระธาตุวรมหาวิหาร จากนั้นได้เยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ณ กำแพงเมืองเก่า จังหวัดนครศรีธรรมราช และในช่วงบ่าย นักเรียนพักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหาร และทำกิจกรรม ณ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล