ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 บรรยากาศการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศวันที่ 1 ก.พ. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 54 ครั้ง


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอนำภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรจากการทดสอบวัดความรู้ (PRE-TEST) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ม.2 มีนักเรียนที่สอบได้ในลำดับ 1-10 ในแต่ละระดับชั้นและได้รับมอบเกียรติบัตรในวันงาน ได้รับการขึ้นบัญชีสำหรับยืนเข้าศึกษาในปีการศึกษาหน้า โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนที่จะความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ ผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และการแนะนำระบบงานทะเบียนและกรอกข้อมูลนักเรียน โดยวิทยากร นายวทัญญู ชูประจิตต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล