ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง 18501 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ประกาศวันที่ 31 ม.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 76 ครั้ง


วันที่ 31 มกราคม 2566 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร. สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจาก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยและองค์กรในประเทศญี่ปุ่น นำโดย Mr. Uchida Takeshi เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นประธานเปิดโครงการฯ 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแนะนำมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น แนะแนวการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นโดย Japan Students Services Organization (JASSO) การแนะนำทุนการศึกษา Japanese Government (MEXT) Scholarship โดย Embassy of Japan (Research Students and Japanese Studies Program) และช่วงบรรยายพิเศษ (Special Talk) โดย เภสัชกรชานนท์ หนูสวัสดิ์ เภสัชศาสตร์บัณฑิต นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2020 จัดขึ้น ณ ห้อง 18501 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

นอกจากกิจกรรรมดังกล่าววนักเรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล