ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กิจกรรม Tea Talk @Sci Happy Chinese New Year
ประกาศวันที่ 20 ม.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 83 ครั้ง


วันที่ 20 มกราคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกิจกรรม “Tea Talk” โดยในเดือนนี้มีคณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพกิจกรรม “Tea Talk” เป็นกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้กำหนดให้จัดเดือนละ 1 ครั้งเพื่อเปิดโอกาสในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานรวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ในวิทยาเขตพัทลุงเกิดความสามัคคีและการได้รับฟังเรื่องราวต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล