ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 นักเรียน รร.สาธิตฯ เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ต ทีม ROV ณ อาคารประชารัฐพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ประกาศวันที่ 14 ม.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 62 ครั้ง


วันที่ 14 มกราคม 2566 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ต (E-Sports) ทีม ROV ตัวแทนจังหวัดพัทลุง เพื่อไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกม ซึ่งสถานที่จัดการแข่งขันจัดขึ้น ณ อาคารประชารัฐพัทลุง จังหวัดพัทลุง ควบคุมดูแลนักเรียนโดยครูวราลักษณ์ รัฐจักร และครูอนุสรณ์ เขียวทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายวิชาคอมพิวเตอร์)

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล