ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศวันที่ 4 ม.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 62 ครั้ง


เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล