ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercises for your health ครั้งที่ 4
ประกาศวันที่ 4 ม.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 81 ครั้ง


วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 16.30 - 17.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercises for your health ครั้งที่ 4 นำเต้นโดย นางสาวปาณัท เทพหนู นักวิชาการศึกษา และ นายกฤตนันท์ นวลแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และนิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการออกกำลังกายครั้งนี้ เป็นการสร้างเสริมสุขภาวะร่างกายของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สร้างความสนุกสนาน รักในการออกกำลังกาย โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 11 มกราคม 2566 นี้

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล