ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 และนักเรียนทดสอบวัดความรู้ ระดับชั้น ป.5 และ ม.2 รอบ Pretest
ประกาศวันที่ 24 ธ.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 136 ครั้ง


วันที่ 24 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอนำภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 และนักเรียนทดสอบวัดความรู้ (Pretest) ระดับชั้น ป.5 และ ม.2  โดยมีผู้เข้าสอบแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 1,043 คน การสอบครั้งนี้นักเรียนทุกคนผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองอุณหภูมิและปฎิบัติตามกฎระเบียบการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด มีการสวมแมสตลอดเวลา ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตฯ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 6 มกราคม 2566 ทางโรงเรียนสาธิตฯ ขอส่งกำลังใจให้ผู้เข้าสอบทุกคนค่ะ

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2566 รร.สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ (วันที่ 24 ธันวาคม 2565)

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล