ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กิจกรรมประดับเข็มสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์
ประกาศวันที่ 13 ธ.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 116 ครั้ง


วันที่ 13 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมประดับเข็มสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นสภานักเรียนรุ่นที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ สภานักเรียนได้รับมอบเข็มจากอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ติดเครื่องหมายให้กับสภานักเรียน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ของสภานักเรียนที่ผ่านมา 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล