ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการตรวจคุณภาพอาหาร ความสะอาดของภาชนะ ณ โรงอาหาร 3
ประกาศวันที่ 13 ธ.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 80 ครั้ง


วันที่ 13 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการตรวจคุณภาพอาหาร ความสะอาดของภาชนะ รวมถึงสุขอนามัยของพ่อค้าแม่ค้าและร้านค้าที่จัดจำหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน ณ โรงอาหาร 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยอาจารย์เสาวนีย์ โปษกะบุตร และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและภาชนะต่างๆ ผ่านเครื่องมือที่ได้รับมารตรฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพนักเรียน คุณภาพอาหารที่ต้องมีความสะอาดความปลอดภัยและเป็นไปตามคุณภาพของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล