ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercises for your health ครั้งที่ 1
ประกาศวันที่ 7 ธ.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 66 ครั้ง


วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 - 17.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercises for your health ครั้งที่ 1 นำเต้นโดยนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการออกกำลังกายครั้งนี้ เป็นการสร้างเสริมสุขภาวะร่างกายของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งแต่ละครั้งจะมีการขยายระยะเวลาออกกำลังเพิ่มขึ้น เพื่อให้ร่างกายนักเรียนสามารถปรับสภาพให้เข้ากับการออกกำลังกายได้ และได้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายได้สูงที่สุด ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 นี้

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล