ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง
ประกาศวันที่ 2 ธ.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 86 ครั้ง


วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30-15.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก" ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง โดย ครูทวีสิน จิระนนทกร  และ  ครูปิยรัตน์ สุวรรณพงษ์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายวิชาวิทยาศาสตร์) การร่วมสนุกและตอบคำถามรับรางวัลโดยทีมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรมการเล่าความประทับใจจากตัวแทนนักเรียนศิษย์เก่าที่เข้าร่วม ปิดท้ายด้วยกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโดย ครูณัศรุฒน์ หลีหนุด และ ครูอนุสรณ์ เขียวทอง โดยกิจกรรมนี่้มีผู้เข้าร่วมนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้น ป.6 จำนวน 329 คน

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล