ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ รำลึกพระคุณพ่อ จัดขึ้นโดย กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ.กรุงเทพฯ
ประกาศวันที่ 28 พ.ย. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 84 ครั้ง


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "รำลึกพระคุณพ่อ" จัดขึ้นโดย กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ควบคุมดูแลโดย ครูมนฤดี ดำเอี่ยมและครูศิริชัย ไหมด้วง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับมัธยมศึกษา ดังต่อไปนี้

  • นางสาวณิชานาฏ  ทองอุบล 
  • นางสาวบุณฑริกา หนูไข่
  • ด.ญ.ณัฏฐวรินทร์ อินทนะนก
  • นางสาวบัณฑิตา มหาวงค์
  • ด.ญ.ณิชาพร นาคกรด 
     

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล