ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ประกาศวันที่ 23 พ.ย. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 85 ครั้ง


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 - 15.30  น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก" ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดย ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ Miss Ong Dee Jean คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การร่วมสนุกและตอบคำถามรับรางวัลโดยทีมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรมการเล่าความประทับใจจากตัวแทนนักเรียนศิษย์เก่าที่เข้าร่วม ปิดท้ายด้วยกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโดย ครูวรรณพัชร ชูทอง และ ครูวราลักษณ์ รัฐจักร โดยกิจกรรมนี่้มีผู้เข้าร่วมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ป.6 จำนวน 233 คน

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล