ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก ณ โรงเรียนเสริมปัญญา อำเภอทุ่งสง
ประกาศวันที่ 16 พ.ย. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 76 ครั้ง


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 - 11.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก" ณ โรงเรียนเสริมปัญญา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ Miss Ong Dee Jean คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การร่วมสนุกและตอบคำถามรับรางวัลโดยทีมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรมการเล่าความประทับใจจากตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วม ปิดท้ายด้วยกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโดย ครูวรรณพัชร ชูทอง และ ครูวราลักษณ์ รัฐจักร โดยกิจกรรมนี่้มีผู้เข้าร่วมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ป.4-ป.6 จำนวน 300 คน

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล