ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนรอบโควตา ความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศวันที่ 12 พ.ย. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 72 ครั้ง


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนรอบโควตา ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 สำหรับการเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดยจัดสอบสัมภาษณ์แยกเป็น 4 ด้านด้วยกันคือ ด้านวิทยาศาสตร์ , ด้านคณิตศาสตร์ , ด้านภาษาอังกฤษ , ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ นักเรียนแต่ละคนต่างโชว์ความสามารถในแต่ละด้านได้อย่างเต็มที่ ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล