ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการกีฬาสาธิตสัมพันธ์ครั้งที่ 45 ณ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
ประกาศวันที่ 4 พ.ย. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 51 ครั้ง


วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และนายเชาวรัตน์ สัตยานุรักษ์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการและร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสาธิตสัมพันธ์ครั้งที่ 45 ณ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล