ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พบปะนักเรียนและบุคลากร
ประกาศวันที่ 26 ต.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 61 ครั้ง


วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กิจกรรมหน้าเสาธง ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรมวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณและรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยท่านได้ให้โอวาทกับนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนและเป้าหมายในชีวิต พร้อมพบปะ คณะครู บุคลากร และ ผู้บริหาร เพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจในการทำงาน สำหรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ 2/2565

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล