ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
ประกาศวันที่ 25 ต.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 59 ครั้ง


วันที่ 25 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอนำภาพบรรยากาศการเปิดเทอมวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 การเข้าแถวหน้าเสาธง ณ ลานอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พบปะนักเรียนและชี้แจงข้อมูลการเปิดเทอมในวันแรก และการแนะนำบุคลากรใหม่ จำนวน 2 คน คือ นายชาคริต ทองนวล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายอนุสรณ์ เขียวทอง ครูกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และนิสิตฝึกสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 4 คนคือ นางสาวอารญา ทองศรีนุ่น , นายวิชุพงษ์ รักสวนเงิน , นางสาววิภาสิริ เรืองสวัสดิ์ , นายกอบเกียรติ จันทวาส

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล