ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมทบทวน แผน วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศวันที่ 29 ต.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 57 ครั้ง


ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมทบทวน แผน วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ  ณ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ และคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล